MIKAN-PROM
Garsonjera 1.pngGarsonjera 2.pngGarsonjera 4.pngGarsonjera 6.pngGarsonjera 7.pngGarsonjera 3.png
Transport - Potvrda o aktivnostima / ATTES

Naše djelatnosti su usko vezane za transport, vodeći se time cilj nam je da postižemo konkurentnu cijenu prevoza.

Vozila koja posjedujemo ispunjavaju ekološke norme, a osoblje je odgovorno i precizno.

Naša prednost je što kod ugovaranja prevoza u većini slučajeva imamo povratne ture za naše poterebe ili za nekog poslovnog partnera sa kojim sarađujemo, tako da nam to omogućava da imamo veoma malo "praznih" kilometara, a to nam podiže rentabilnost sredstava i omogućava konkurentniju cijenu prevoza.

Stojanović Radomir
Cijenjini,

na ovoj strani su postavljani fajlovi kojima naša firma potvrdjuje da je vozač: Stojanović Radomir, bio na određenom vremenskom odsustvu. Pored svakog imena vozača se nalazi file koji se može preuzeti.

Dear Sirs,

down all the files are plased in our company which certifies that the drivers were given time to leave, next to each name of the driver is a file that you can download by clicking.Stojanović Radomir 26.03.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 21.03.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 10.04.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 23.04.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 08.05.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 12.05.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 21.05.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 28.05.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 01.06.2012. godine, dokument

Stojanović Radomir 11.06.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 26.06.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 12.07.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 23.07.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 06.08.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 03.09.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 14.09.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 02.10.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 18.10.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 02.11.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 06.11.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 04.12.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 29.12.2012. godine, dokument
Stojanović Radomir 28.01.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 05.02.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 18.02.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 21.02.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 25.02.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 15.04.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 15.04.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 20.05.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 29.05.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 12.06.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 24.06.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 01.07.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 08.07.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 24.07.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 12.08.2013. godine, dokument
Stojanović Radomir 26.08.2013. godine, dokument
MIKAN-PROM mikan.prom@gmail.com
Kontakt telefon : +387 55 555 050, Fax : +387 55 555 050, Mobilni : +387 65 983 256,
Modran, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © MIKAN-PROM D.O.O. 2010 - 2023 Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio