MIKAN-PROM
Garsonjera 1.pngGarsonjera 2.pngGarsonjera 4.pngGarsonjera 6.pngGarsonjera 7.pngGarsonjera 3.png
Transport - Potvrda o aktivnostima / ATTES

Naše djelatnosti su usko vezane za transport, vodeći se time cilj nam je da postižemo konkurentnu cijenu prevoza.

Vozila koja posjedujemo ispunjavaju ekološke norme, a osoblje je odgovorno i precizno.

Naša prednost je što kod ugovaranja prevoza u većini slučajeva imamo povratne ture za naše poterebe ili za nekog poslovnog partnera sa kojim sarađujemo, tako da nam to omogućava da imamo veoma malo "praznih" kilometara, a to nam podiže rentabilnost sredstava i omogućava konkurentniju cijenu prevoza.

Žarko Parađenović
Cijenjini,

na ovoj strani su postavljani fajlovi kojima naša firma potvrdjuje da je vozač: Stojanović Radomir, bio na određenom vremenskom odsustvu. Pored svakog imena vozača se nalazi file koji se može preuzeti.

Dear Sirs,

down all the files are plased in our company which certifies that the drivers were given time to leave, next to each name of the driver is a file that you can download by clicking.

Žarko Parađenović, 07.02.2013. godine. - dokument

Žarko Parađenović, 21.02.2013. godine, - dokument
Žarko Parađenović, 21.05.2013. godine, - dokument
Žarko Parađenović, 04.07.2013. godine, - dokument
Žarko Parađenović, 11.09.2013. godine, - dokument
Žarko Parađenović, 19.09.2013. godine, - dokument

MIKAN-PROM mikan.prom@gmail.com
Kontakt telefon : +387 55 555 050, Fax : +387 55 555 050, Mobilni : +387 65 983 256,
Modran, 76300 Bijeljina, Bosna i Hercegovina
Copyright © MIKAN-PROM D.O.O. 2010 - 2024 Sva prava zadržana. Dizajn i razvoj 3GStudio